Upaya penagihan kepada Wira UKM akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perjanjian pendanaan yang telah ditandatangani oleh peminjam, termasuk pengambilan proses hukum apabila diperlukan. Informasi Wira UKM dan pinjaman menunggak akan dilaporkan kepada OJK atau lembaga pelaporan yang ditentukan regulator. Hak Penyedia Dana dilaksanakan sesuai perjanjian yang telah ditandatangani antara Batumbu dengan Penyedia Dana.